Inlägg av Admin

40 traditioner (Hadither) från Imam Kadhim (fvmh)

1 – ”Godhet och barmhärtighet har ingen position hos den som inte har känt smaken av ansträngning och svårigheter.” (Bihar al-Anwar, vol. 78, s. 333) 2 – ”Den som ber innan prisning av Gud och skickandet av välsignelser över Profeten (fvmh & hf) är lik den som skjuter med båge utan sträng.” (Tuhaf al-’Uqul, s. […]

Imam Kadhim (fvmh) i Haruns fängelser

Från år 796 e.Kr. då Harun beordrade att Imamen skulle fängslas till år 799 då han blev martyr tillbringade Imam Musa Kadhim 4 år i de svåraste omständigheterna i Haruns fängelser i Bagdad och Basrah och under uppsikt av ’Isa ibn Ja’far, Fadhl ibn Rabi’, Fadhl ibn Yahya och al-Sindi ibn Shahik. ’Isa ibn Ja’far, […]

Imam Kadhim (fvmh) enligt andra

Musa ibn Ja’fars (fvmh) enastående och makalösa karaktär, som precis som solen bländar observatörernas ögon, har blivit ett föremål för experters prisning och lovord, och här nämner vi en del av dem: 1 – Harun al-Rashid, Musa ibn Ja’fars (fvmh) mest styvnackade fiende, svarade följande som svar på en fråga från sin son Ma’mun, som […]

Imam Kadhims (fvmh) kunskap

Intellektuella frågor och ämnen som finns kvar från Musa ibn Ja’far (fvmh) i traditions-, rättsvetenskaps-, teologi- och tafsirböcker är bland de bästa och rikaste kunskapsarven som finns, och som ger sanningssökare levnadsgrunder, lärorika metoder och islamiska läror med den stadigaste logiken. Efter Imam Sadiqs (fvmh) bortgång vände sig tusentals studenter som tränats och studerat i […]

Lösning av andras problem

Den sjunde Ledaren (fvmh) betedde sig vänligt och ömsint mot alla människor och kämpade mycket för att tillfredsställa deras behov och lösa deras problem. Ingen kom till den Helige Imamens hus förutom att de återvände lyckliga och nöjda. Ali ibn Tahir Suri har återberättat från en av Reys invånare att han sa: ”En av Yahya […]

Vilken metod är bättre?

Imamens (fvmh) välgörenhet var inte begränsat till hans vänner och anhängare, snarare mottog även den Helige Imamens fiender och motståndare hans gåvor och välsignelser. En av den andra kalifens ättlingar brukade irritera Imam Musa ibn Ja’far (fvmh) ständigt och började svära mot Imamen och Imam Ali (fvmh) varje gång han stötte på Imamen. Imamens (fvmh) […]

Generositet och givmildhet

Musa ibn Ja’far (fvmh) var islams mest generöse person under sin tid. Han gav allmosor till andra så pass mycket att folk blev förbryllade. Ibn Sabbagh Maliki skrev: ”Musa Kadhim (fvmh) var sin tids största dyrkare, lärde, generöse och högsinte person. Han letade efter Medinas utblottade människor och gick med pengar och andra förnödenheter till […]

Dyrkan

Traditionsåterberättare är eniga om att Imam Musa Kadhim (fvmh) var utan like på sin tid när det kommer till dyrkan. Det var få nätter i hans liv som han la sitt huvud mot sin bekväma kudde och sov i sin säng. Han kallades för ”Den rättfärdige tjänaren” p.g.a. hans omfattande dyrkan. Medinas folk kallade honom […]

Moraliskt uppförande och dygder

De felfria Ledarna (fvmd) var fullständiga manifestationer av dygder och moraliska uppföranden. Alla av dem har tränats i en enda skola och fått inspiration från en enda källa. Dygder som nämns om var och en av dem stämmer även för resterande Ledare. Men alla perioders skillnader sett till levnadssätt, förhållanden i samhället och samhällets intellektuella […]

Imam Kadhims tålamod

Religionen islam har kämpat mycket för att plantera den önskvärda dygden av tålamod i muslimernas själar och gjort det till en vana för muslimer. Många rapporter har nått oss från Profeten (fvmh & hf) och Vägledningens Imamer (fvmd) gällande att utsmycka sig själv med denna egenskap. Profeten (fvmh & hf) sa: ”Å Gud, gör mig […]