Imam Kadhim (fvmh) i Haruns fängelser

Från år 796 e.Kr. då Harun beordrade att Imamen skulle fängslas till år 799 då han blev martyr tillbringade Imam Musa Kadhim 4 år i de svåraste omständigheterna i Haruns fängelser i Bagdad och Basrah och under uppsikt av ’Isa ibn Ja’far, Fadhl ibn Rabi’, Fadhl ibn Yahya och al-Sindi ibn Shahik.

’Isa ibn Ja’far, Imamens (fvmh) förste fängelsevakt

Basrahs guvernör övervakade Imamen i ett år på Haruns befallning, men ’Isa ibn Ja’far ibn Mansur var inte speciellt hård mot Imamen. Under denna period, då Imamen var fängslad hos ’Isa, kom ett brev till honom från Harun som sa att Harun ville att han skulle mörda Imamen. ’Isa rådfrågade några rådgivare och nära till honom och de avrådde honom från att begå en sådan handling.

’Isa skrev följande som svar på Haruns brev: ”Musa ibn Ja’fars fängelsetid hos mig har tagit lång tid och jag har skickat agenter för att de ska informera mig om hans tillstånd. Under denna period har jag inte sett honom bli trött på dyrkan och han ber ingen åkallan åt sig själv förutom att han ber om Guds förlåtelse och barmhärtighet. Det vore bättre om ni skickar någon som kan hämta honom från mig, annars kommer jag att befria honom, eftersom jag har hamnat i extrema och outhärdliga svårigheter av att ta hand om och hålla honom fängslad.”

Imamen (fvmh) i Fadhl ibn Rabi’s fängelse

’Isa ibn Mansurs brev gjorde Harun al-Rashid väldigt oroad, då han kanske skulle befria Imamen och därmed skulle Haruns alla planer gå om intet. Av denna anledning skickade han någon som skulle hämta Imamen från ’Isa och transportera honom till Bagdad.

Efter ett år i fängelse i Basrah omplacerades Imam Kadhim (fvmh) till Bagdad och hamnade under Fadhl ibn Rabi’s översikt. Den islamiske teologen Sheikh Mufid skrev följande i boken Irshad: ”Imamen var fängslad under en lång tid hos Fadhl ibn Rabi’, tills Harun bad honom om att eliminera Imamen. Men Fadhl avstod från att begå en sådan handling.”

I ett möte som Fadhl hade med ’Abdullah Qarawi sa han följande till ’Abdullah: ”Jag har flera gånger tillfrågats om att mörda Imamen, men jag har aldrig accepterat detta, och jag har meddelat dem om att jag inte är redo att begå en sådan handling. Du ska veta att jag inte kommer att underkasta mig deras önskan ifall de mördar mig.”

Imamen i Fadhl ibn Yahyas fängelse

Den tredje platsen som den Helige Ledaren hölls fängslad på var hos Fadhl ibn Yahya och i ett av hans hus. Ibn Shahr Ashub skrev: ”När Imamen förflyttades till Fadhl ibn Yahya gjorde han det lättare för Imamen och visade väldigt mycket respekt och vördnad till honom. Vissa har rapporterat om att Imam Kadhim (fvmh) var i lättnad i Fadhl ibn Yahyas hus och att han blev väldigt respekterad av Fadhl. Harun al-Rashid skickade en betjänt till Fadhls hus för att undersöka om denna sak. Han verifierade även de mottagna rapporterna och meddelade Harun om att Imamen är i fullständig lättnad i Fadhl ibn Yahyas hus. Harun blev förbannad av att höra detta och beordrade al-Sindi ibn Shahik och ’Abbas ibn Muhammad att de skulle ge Fadhl ibn Yahya 100 piskrapp.

Imamen i al-Sindi ibn Shahiks fängelse

Harun al-Rashid, som hade tappat hoppet om att mörda Imamen m.h.a. ’Isa ibn Ja’far, Fadhl ibn Rabi’ och Fadhl ibn Yahya, skickade till slut Imamen till en slav, som var en smutsig människa och hette al-Sindi ibn Shahik. Han, som aldrig försummade att lyda Haruns befallningar, gjorde ibland fängelsevistelsen till en tortyr för Imamen. Den Helige Ledaren hade det väldigt svårt i detta fängelse och fick utstå många psykiska och fysiska påtryckningar.

Imamen blev inte fri från bojor och kedjor till de sista ögonblicken i sitt liv. För att besvära Imamen i fängelset skickade Harun en kvinna i form av en betjänt till Imamen.

Imam Musa ibn Ja’fars (fvmh) martyrskap

För bli fri från Imamen beordrade Harun al-Rashid till slut al-Sindi, son till Shahik, att han skulle martera Imamen m.h.a. gift. Enligt Haruns befallning hällde Ibn Shahik en mängd gift i Imamens mat och gav det till honom. Vissa har sagt att Ibn Shahik placerade detta gift i dadlar och gav det till Imamen. Den noble Imamen åt tio dadlar och avbröt därefter ätandet. Al-Sindi ibn Shahik sa: ”Ät mer av dessa dadlar!” Imamen sa: ”Det räcker, eftersom du har nått det du önskat och handlat enligt den befallning som getts till dig.”

Efter att han förgiftat Imamen samlade han 80 personer från stormännen inför Imamens (fvmh) närvaro och sa till dem: ”Titta på denna man (Musa ibn Ja’far (fvmh))! Har han skadats på något sätt? Samtidigt ser ni hans hem, matta och frid på nära håll.” Imamen svarade med att säga: ”Det som sagts stämmer. Men å gottfolk! Ni ska veta att jag matats med gift och att mitt ansikte blir grönt imorgon och att jag kommer att lämna världen i övermorgon.”

Slutligen lämnade Imamen världen den 12 augusti år 799 e.Kr. p.g.a. gift, som al-Sindi ibn Shahik hade gett Imamen på Haruns befallning. Den Helige Imamens lik hämtades bisarrt från platsen han blev martyr på och placerades ovanpå Bagdads bro. Men till slut hämtades Imamens lik m.h.a. Sulayman ibn Abi Ja’fars, Harun al-Rashids farbror, ansträngningar och begravdes med fullständig heder i Qurayshs begravningsplats.

Muhaddith Qummi har återberättat från Sheikh Saduq att man förde kroppen till en plats som var en polisförsamling, alltså platsen för stadens regents officerare och tjänare. Man hade tvingat fyra personer att ropa att vem som än ville se Musa ibn Ja’far skulle komma ut. Det blev ett uppror i staden. Sulayman ibn Abi Ja’far, Haruns farbror, hade ett slott bredvid floden. När han hörde folkets tumult och hörde dessa rop kom han ut från slottet och beordrade sina slavar att de skulle föra bort legosoldaterna och slängde själv turbanen från sitt huvud och slet sönder sin krage. Han gick barfota för att delta i Imamens begravningsceremoni och beordrade att man runt den noble Imamens kropp skulle ropa: ”Vem som än vill titta på Den rene (Tayyib), son till Den rene, kom för att delta i Musa Kadhims begravningsceremoni!” Därefter samlades alla människor i Bagdad, och ljudet av skrik och rop nådde den blå himlen från jorden. Då man hade hämtat Imamens kropp till Qurayshs begravningsplats såg det ut som att han stod upp och fick ghusl, hunut och svepning. Den svepning som hade arrangerats för Imamen kostade 2500 dinarer och hela Koranen var skriven på den. Imamen täcktes med den och han begravdes med fullständig heder i Qurayshs begravningsplats.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *