Imam Kadhim (fvmh) i Haruns fängelser

/
Från år 796 e.Kr. då Harun beordrade att Imamen skulle fängslas…

Imam Kadhim (fvmh) enligt andra

/
Musa ibn Ja’fars (fvmh) enastående och makalösa karaktär,…

Imam Kadhims (fvmh) kunskap

/
Intellektuella frågor och ämnen som finns kvar från Musa ibn…

Lösning av andras problem

/
Den sjunde Ledaren (fvmh) betedde sig vänligt och ömsint mot…

Vilken metod är bättre?

/
Imamens (fvmh) välgörenhet var inte begränsat till hans vänner…

Generositet och givmildhet

/
Musa ibn Ja’far (fvmh) var islams mest generöse person under…

Dyrkan

/
Traditionsåterberättare är eniga om att Imam Musa Kadhim (fvmh)…

Moraliskt uppförande och dygder

/
De felfria Ledarna (fvmd) var fullständiga manifestationer av…

Imam Kadhims tålamod

/
Religionen islam har kämpat mycket för att plantera den önskvärda…

Imamens (fvmh) moral och dygder

/
Imam Kadhim (fvmh) kallades för ”Kadhim” p.g.a. hans tålamod…