40 traditioner (Hadither) från Imam Kadhim (fvmh)

1 – ”Godhet och barmhärtighet har ingen position hos den som inte har känt smaken av ansträngning och svårigheter.” (Bihar al-Anwar, vol. 78, s. 333)

2 – ”Den som ber innan prisning av Gud och skickandet av välsignelser över Profeten (fvmh & hf) är lik den som skjuter med båge utan sträng.” (Tuhaf al-’Uqul, s. 425).

3 – ”En bön som det finns mer hopp om dess acceptans och accepteras snabbare är bönen för ens religiöse broder bakom ryggen på honom.” (Usul-e Kafi, vol. 1, s. 52)

4 – ”Vem som än vill vara starkast av alla bör lita på Gud.” (Bihar al-Anwar, vol. 7, s. 143)

5 – ”Den bästa dyrkan efter att lära känna Gud är att invänta undsättningen och befrielsen.” (Tuhaf al-’Uqul, s. 403)

6 – ”Förbannad är den som baktalar sin broder (och syster).” (Bihar al-Anwar, vol. 74, s. 232)

7 – ”Var ute efter en djup förståelse om Guds religion, eftersom en djup förståelse om religionen är nyckeln till insikt och dyrkans perfektion och ger upphov till att man når höga nivåer i religiösa och världsliga angelägenheter. Den djupt lärdes överlägsenhet över dyrkaren är som solens [överlägsenhet] över stjärnorna. Gud kommer inte gilla någon handling tillhörande den som inte söker efter en djup förståelse om sin religion.” (Tuhaf al-’Uqul, s. 410)

8 – ”Vem som än två dagar är lika för (och nästa dag inte är bättre än dagen innan) har bedragits.” (Bihar al-Anwar, vol. 78, s. 326, nr 5)

9 – ”Den som inte bedömer sina handlingar varje dag är inte från oss. Om en person gjort något bra bör den därmed be Gud om att det ska utökas, och om den gjort ont måste den be Gud om förlåtelse och återvända till Honom (i ånger).” (Usul-e Kafi, vol. 4, s. 191)

10 – ”Att tala mindre är obligatoriskt för er, eftersom det är en stor visdom att tala lite.” (Bihar al-Anwar, ovl. 78, s. 321)

11 – ”Vem som än gör sin far och mor ledsen har varit dem otacksam.” (Tuhaf al-’Uqul, s. 425)

12 – ”Det finns ingenting som dina ögon ser förutom att det finns råd i det.” (Bihar al-Anwar, vol. 78, s. 319)

13 – ”Vid Gud [svär jag] att denna och nästa världs goda inte ges till en troende förutom p.g.a. dennes goda antagande och hopp om Gud, goda uppförande och avhållsamhet från att baktala troende [syskon].” (Bihar al-Anwar, vol. 6, s. 28, nr 29)

14 – ”Förbjuden egendom ökas inte, och ifall det skulle ökas välsignar det inte.” (Al-Kafi, vol. 5, 125)

15 – ”Välsignelser kommer att stanna hos vem som än är moderat och belåten, och välsignelser kommer att försvinna för vem som än konsumerar oproportionerligt och går till överdrift.” (Tuhaf al-’Uqul, s. 403)

16 – ”Det finns en orsak för allting, och orsaken till klokhet är tänkande, och orsaken till tänkande är att tala lite.” (Tuhaf al-’Uqul, s. 406)

17 – ”Saliga vare de som mäklar fred mellan människor, och de är de favoriserade på domedagen.” (Tuhaf al-’Uqul, s. 393)

18 – ”Helt visst ljuger inte den vise, även om den har lust till det.” (Tuhaf al-’Uqul, s. 391)

19 – ”Gud, den Allsmäktige och Glorifierade, är fiende till den sysslolösa slöa tjänaren.” (Al-Kafi, vol. 5, s. 84, nr 2)

20 – ”Att umgås med religionens folk är denna och nästa världs nobless.” (Tuhaf al-’Uqul, s. 420)

21 – ”Att rådfråga en välvillig intelligent person medför lycka, välsignelser, utveckling och framgång från Gud.” (Tuhaf al-’Uqul, s. 398)

22 – ”En fastande persons åkallelse accepteras vid brytningstiden.” (Bihar al-Anwar, vol. 92, s. 255, nr 33)

23 – ”Ilska är nyckeln till all ondska.” (Tuhaf al-’Uqul, s. 416)

24 – ”Det finns en skatt för allting, och kroppens skatt är rekommenderade fastor.” (Tuhaf al-’Uqul, s. 425)

25 – ”Organisation är hälften av livet.” (Tuhaf al-’Uqul, s. 425)

26 – ”Förmögenhet kommer att göra den som skräckslås av sin fattigdom högmodig.” (Bihar al-Anwar, vol. 74, s. 198)

27 – ”Vem som än ser sin broder göra någonting dumt och kan förhindra honom från det och inte gör det har förrått honom.” (Al-Amali Saduq, s. 343)

28 – ”Efter att lära känna Gud är bönen den bästa saken som en tjänare m.h.a. den kommer nära Gud.” (Tuhaf al-’Uqul, s. 455)

29 – ”Helt visst är den mest värdefulla människan den som inte anser denna värld ha någon ställning. Ni ska veta att ert värde inte är någonting annat än paradiset, så sälj er därför inte för annat än det.” (Tuhaf al-’Uqul, s. 410)

30 – ”Efter att lära känna Gud är bönen, godhet mot ens far och mor, att avstå från svartsjuka, fåfänga och skrytsamhet de bästa sakerna som en tjänare m.h.a. dem kommer nära Gud.”  (Tuhaf al-’Uqul, s. 412)

31 – ”Helt visst har Gud förbjudit paradiset för alla omoraliska [personer] med lite skam [i kroppen], som inte är rädda för vad de säger eller vad som sägs till dem.” (Tuhaf al-’Uqul, s. 416)

32 – ”Undvik högmod och egoism, eftersom vem som än har så mycket som ett stoftkorn av högmod i sitt hjärta kommer inte att träda in i paradiset.” (Tuhaf al-’Uqul, s. 417)

33 – ”Undvik att umgås med folk och att vara vän med dem, förutom ifall de har visdom och lojalitet då [du i detta fall bör] vara vän med dem och undvik andra människor, såsom du flyr från rovdjur.” (Tuhaf al-’Uqul, s. 420)

34 – ”Ifall folk utför nya synder som de tidigare inte utfört kommer Gud att ge dem nya missöden som de inte hade räknat med.” (Tuhaf al-’Uqul, s. 434)

35 – ”Den vars två dagar är lika är bedragen. Den vars andra dag är värre än sin första dag är förbannad. Den som inte ser någon ökning i sig själv är i ett tillstånd av förlust. Döden är bättre än livet för den som är i ett tillstånd av förlust.” (Bihar al-Anwar, vol. 78, s. 327)

36 – ”Denna värld är som havets vatten; desto mer man dricker från det desto törstigare blir man, tills man dör av det.” (Tuhaf al-’Uqul, s. 417)

37 – ”Jag har funnit den kunskap som folk är i behov av i fyra saker; det första är att du ska lära känna din Gud, [det andra är] att du ska ta reda på vad Gud gjort med dig, [det tredje är] att du ska ta reda på vad Gud vill ha av dig, [det fjärde är] att du ska ta reda på vad det är som får dig att lämna din religion.” (Bihar al-Anwar, vol. 78, s. 328)

38 – ”Lojalitet och sanningsenlighet leder till försörjning och tillförsel, och förräderi och ljug leder till fattigdom och hyckleri.”

39 – ”Ifall Gud vill en myra något illa, ger Han den två vingar, så att den kan flyga, för att därefter fåglar kan äta upp den.”

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *