Inlägg av Admin

Imamens (fvmh) moral och dygder

Imam Kadhim (fvmh) kallades för ”Kadhim” p.g.a. hans tålamod gentemot förtryckare och att han svalde sin ilska, och var känd som al-’Abd al-Salih (Den rättfärdige tjänaren) p.g.a. hans förträffligheter. Att köpa och befria slavar var en av Imamens (fvmh) program i andakt, i sådan grad att han köpte fler än 1000 personer under sitt liv […]

Imam Musa Kadhims (fvmh) sammanstötningar med övriga islamiska skolor:

Mu’tazilah Skolan Mu’tazilah var bland de islamiska skolor som uppkom nära slutet av 600-talet e.Kr. och som efter det även hade en stor betydelse för det islamiska samhällets intellektuella konflikter. Grunden av denna skola var att motivera religionens läror i skuggan av intellektet, samtidigt som det inte går att få önskvärda resultat om man lämnar […]

Imam Musa Kadhims (fvmh) martyrskap

Det har återberättats tre olika traditioner gällande sättet Imamen marterades på: Den Helige Ledarens martyrskap var resultatet av att Imamen förgiftats. Detta har nämnts i en tradition från Imam Ridha (fvmh). Detta har även nämnts i en annan tradition som anklagar Yahya ibn Khalid för att ha mördat Imamen. I en återberättelse har det nämnts […]

Imam Musa Kadhim (fvmh) i fängelset

Imam Kadhim (fvmh) hamnade i fängelset två gånger på Haruns befallning, och den andra gången var mellan åren 795-799, alltså under en period på fyra år och det ledde till Imamens martyrskap. Gällande den första vistelsen i fängelset har det inte nämnts något tidsintervall. Anledningarna till varför Imamen fängslades dessa två gånger, då båda av […]

Imam Musa Kadhims (fvmh) abbasidiska kaliferna

Imam Kadhim (fvmh) tog över ledarskapet efter sin fars martyrskap år 765 e.Kr. under Mansur Dawaniqis tid. Mansur ‘Abbasi dog år 775 e.Kr. i Mecka. Hans efterträdare, hans son Mahdi ‘Abbasi, regerade till år 786 e.Kr. Efter honom regerade Hadi ‘Abbasi i ett år innan Harun blev kalif. Imamen blev martyr år 799 e.Kr. Under […]

Imam Kadhims (fvmh) politiska aktioner

Den tid då Imam Kadhim (fvmh) levde sammanträffade med det första skedet av de abbasidiska kalifernas diktatur och tyranni. Dessa påtryckande handlingar började från Imam Sadiqs (fvmh) tid och fortsatte desto mer intensivt desto mer tiden gick tills Imam Ridhas (fvmh) tid då Ma’mun var kalif. Folket kände av en liten mängd politisk säkerhet under […]

Ledarskapet efter Imam Sadiq (fvmh)

Ibland var Imamen okänd för väldigt många av sina följare p.g.a. politiska anledningar, bl.a. p.g.a. fruktan som existerade p.g.a. abbasidernas regenter, eftersom det var möjligt att han skulle bli utsatt för påtryckningar om han tydligt visade sig vara en gudomlig ledare. Bland annat kan följande orsaker till shiamuslimernas förvirring efter Imam Sadiq (fvmh) nämnas: – […]

Imam Musa Kadhims (fvmh) barn

Den Helige Ledaren Abu al-Hassan Musa (fvmh) hade 37 söner och döttrar: 1 – Ali ibn Musa al-Ridha (fvmh) 2- Ibrahim 3 – ‘Abbas 4 – Qasim 5 – Isma’il 6 – Ja’far 7 – Harun 8 – Hassan 9 – Ahmad 10 – Muhammed 11 – Hamzah 12 – ‘Abdullah 13 – Ishaq 14 […]