Imamens (fvmh) moral och dygder

/
Imam Kadhim (fvmh) kallades för ”Kadhim” p.g.a. hans tålamod…

Imam Musa Kadhims (fvmh) martyrskap

/
Det har återberättats tre olika traditioner gällande sättet…

Imam Musa Kadhim (fvmh) i fängelset

/
Imam Kadhim (fvmh) hamnade i fängelset två gånger på Haruns…

Imam Musa Kadhims (fvmh) abbasidiska kaliferna

/
Imam Kadhim (fvmh) tog över ledarskapet efter sin fars martyrskap…

Imam Kadhims (fvmh) politiska aktioner

/
Den tid då Imam Kadhim (fvmh) levde sammanträffade med det…

Ledarskapet efter Imam Sadiq (fvmh)

/
Ibland var Imamen okänd för väldigt många av sina följare…

Imam Musa Kadhims (fvmh) barn

/
Den Helige Ledaren Abu al-Hassan Musa (fvmh) hade 37 söner och…