Imam Musa Kadhims (fvmh) martyrskap

Det har återberättats tre olika traditioner gällande sättet Imamen marterades på:

  1. Den Helige Ledarens martyrskap var resultatet av att Imamen förgiftats. Detta har nämnts i en tradition från Imam Ridha (fvmh). Detta har även nämnts i en annan tradition som anklagar Yahya ibn Khalid för att ha mördat Imamen.
  2. I en återberättelse har det nämnts att Imamen rullats in i en matta och pressats så pass mycket att Imamen blev martyr.[1]
  3. I en annan tradition har Mustawfi återberättat: ”Shiamuslimer säger att smällt bly hällts i hans hals på Harun al-Rashids befallning.”[2]

Gällande detta är traditionen om att Imamen förgiftats kändast av dem. Efter Imamens martyrskap visade man upp den Helige Ledarens välsignade kropp för herrskapsfolket i Bagdad och det allmänna folket p.g.a. två anledningar:

Enligt det Arbali skrivit förde al-Sindi ibn Shahik rättslärda och folk från Bagdad, varav Haytham ibn ’Adi även skådades bland dem, till Imamens välsignade lik så att de skulle se att det inte fanns några sår, skador eller spår av strypning på Imamens kropp och att han dött naturligt.

Eftersom vissa shiamuslimer trodde på att Imamen var Imam Mahdi (fvmd) eller att det fanns en sannolikhet till att de skulle tro på att han var Imam Mahdi, satte man fast Imamens lik på Bagdads bro på marken, och Yahya ibn Khalid beordrade att man skulle ropa: ”Detta är Musa ibn Ja’far som rafidhah (avvisarna; syftar på shiamuslimerna) tror inte har dött.” Efter det kom folk och såg att han hade lämnat världen. Därefter begravdes kroppen i Qurayshs begravningsplats i Bagdad i Bab al-Tin.[3]

Datumet för Imamens martyrskap är enligt vad som återberättats av Sheikh Saduq den 1 september år 799 e.Kr., den 31 augusti enligt en återberättelse från Sheikh Mufid och fredagen den 26 mars enligt en återberättelse från Mustawfi.

[1] Ibid.

[2] Tarikh-e Gozideh, s. 204.

[3] Kashf al-Ghummah, vol. 2, s. 234.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *