Moraliskt uppförande och dygder

De felfria Ledarna (fvmd) var fullständiga manifestationer av dygder och moraliska uppföranden. Alla av dem har tränats i en enda skola och fått inspiration från en enda källa. Dygder som nämns om var och en av dem stämmer även för resterande Ledare. Men alla perioders skillnader sett till levnadssätt, förhållanden i samhället och samhällets intellektuella […]

Imam Kadhims tålamod

Religionen islam har kämpat mycket för att plantera den önskvärda dygden av tålamod i muslimernas själar och gjort det till en vana för muslimer. Många rapporter har nått oss från Profeten (fvmh & hf) och Vägledningens Imamer (fvmd) gällande att utsmycka sig själv med denna egenskap. Profeten (fvmh & hf) sa: ”Å Gud, gör mig […]

Imamens (fvmh) moral och dygder

Imam Kadhim (fvmh) kallades för ”Kadhim” p.g.a. hans tålamod gentemot förtryckare och att han svalde sin ilska, och var känd som al-’Abd al-Salih (Den rättfärdige tjänaren) p.g.a. hans förträffligheter. Att köpa och befria slavar var en av Imamens (fvmh) program i andakt, i sådan grad att han köpte fler än 1000 personer under sitt liv […]

Imam Musa Kadhims (fvmh) sammanstötningar med övriga islamiska skolor:

Mu’tazilah Skolan Mu’tazilah var bland de islamiska skolor som uppkom nära slutet av 600-talet e.Kr. och som efter det även hade en stor betydelse för det islamiska samhällets intellektuella konflikter. Grunden av denna skola var att motivera religionens läror i skuggan av intellektet, samtidigt som det inte går att få önskvärda resultat om man lämnar […]

Imam Musa Kadhims (fvmh) martyrskap

Det har återberättats tre olika traditioner gällande sättet Imamen marterades på: Den Helige Ledarens martyrskap var resultatet av att Imamen förgiftats. Detta har nämnts i en tradition från Imam Ridha (fvmh). Detta har även nämnts i en annan tradition som anklagar Yahya ibn Khalid för att ha mördat Imamen. I en återberättelse har det nämnts […]

Imam Musa Kadhim (fvmh) i fängelset

Imam Kadhim (fvmh) hamnade i fängelset två gånger på Haruns befallning, och den andra gången var mellan åren 795-799, alltså under en period på fyra år och det ledde till Imamens martyrskap. Gällande den första vistelsen i fängelset har det inte nämnts något tidsintervall. Anledningarna till varför Imamen fängslades dessa två gånger, då båda av […]

Imam Musa Kadhims (fvmh) abbasidiska kaliferna

Imam Kadhim (fvmh) tog över ledarskapet efter sin fars martyrskap år 765 e.Kr. under Mansur Dawaniqis tid. Mansur ‘Abbasi dog år 775 e.Kr. i Mecka. Hans efterträdare, hans son Mahdi ‘Abbasi, regerade till år 786 e.Kr. Efter honom regerade Hadi ‘Abbasi i ett år innan Harun blev kalif. Imamen blev martyr år 799 e.Kr. Under […]